@InCollection{Narkiewicz-Niedbalec:2010,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec and E. Mianowska",
  title     = "Intelektuali¶ci, eksperci i profesjonali¶ci w okresie budowania społeczeństwa wiedzy. Przemiany ról społecznych absolwentów uczelni",
  pages     = "369--379",
  year      = "2010",
  booktitle = "Nie tylko Internet : nowe media, przyroda i "technologie społeczne" a praktyki kulturowe, ISBN: 9788376880297",
  editor    = "pod red. Janusza Muchy",
  publisher = "Zakład Wydaw. "Nomos"",
  address   = "Kraków",
}