@InCollection{Janczak:2000,
  author  = "A. Janczak",
  title     = "Sieci neuronowe w identyfikacji systemów Wienera i Hammersteina",
  pages     = "419--457",
  year      = "2000",
  booktitle = "Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 6: Sieci neuronowe, ISBN: 8387674184",
  publisher = "Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT",
  address   = "Warszawa",
}