@InCollection{Asienkiewicz:2010,
  author  = "D. Asienkiewicz",
  title     = "Myśl polityczna Narodowej Demokracji i jej elementy w programach współczesnych partii prawicowych",
  pages     = "658--673",
  year      = "2010",
  booktitle = "Interpretacje polityki : księga pamiątkowa dedykowana prof. Mariuszowi Gulczyńskiemu w 80. rocznicę urodzin, ISBN: 9788376117386",
  editor    = "red. nauk. Roman Bäcker, Wiesław Hładkiewicz, Andrzej Małkiewicz, Robert Potocki",
  publisher = "Wydaw. Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
}