@InCollection{Adaszyńska:2010,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title     = "Biblioteka Uniwersytecka",
  pages     = "211--226",
  year      = "2010",
  booktitle = "Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2009/2010/ Uniwersytet Zielonogórski",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
}