@InCollection{Stankiewicz:2010,
  author  = "J. Stankiewicz and M. Moczulska",
  title     = "Czy nastąpiły zmiany w kulturze proinnowacyjnej w badanych przedsiębiorstwach?",
  pages     = "46--61",
  year      = "2010",
  booktitle = "Uwarunkowania przedsiębiorczości : różnorodność i jedność, ISBN: 9788389639325",
  editor    = "red. K. Jaremczuk",
  publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego",
  address   = "Tarnobrzeg",
  volume    = "T. 2",
}