@InCollection{Rybakowski:2009,
  author  = "M. Rybakowski",
  title     = "Efektywność i skuteczność procesu kształcenia i ich pomiar w dydaktyce ergonomii i bezpieczeństwa pracy na przykładzie badań własnych w szkole wyższej",
  pages     = "37--42",
  year      = "2009",
  booktitle = "Edukacja ergonomiczna : problemy i materiały, ISBN: 9788360143087",
  editor    = "red. J. Janiga, I. Nijaki",
  publisher = "Wydaw. Naukowe Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. J. B. Solfy w Żarach",
  address   = "Żary",
}