@InCollection{Kilian:2003,
  author  = "K. Kilian",
  title     = "Paradygmat ontologiczny a poznanie teoretyczne",
  pages     = "333--342",
  year      = "2003",
  booktitle = "Byt i jego pojęcie, ISBN: 8373380434",
  editor    = "pod red. Andrzeja L. Zachariasza",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego",
  address   = "Rzeszów",
}