@InCollection{Kilian:2008,
  author  = "K. Kilian",
  title     = "Czy propozycja Jana Srzednickiego jest w stanie uchroniŠ nas przed globalnym sceptycyzmem?",
  pages     = "63--74",
  year      = "2008",
  booktitle = "Jana Srzednickiego sapientia restituta, ISBN: 9788387963552",
  editor    = "praca zbiorowa pod red. Aliny Motyckiej",
  publisher = "Uniwersytet Warszawski",
  address   = "Warszawa",
}