@InCollection{Kilian:2001,
  author  = "K. Kilian",
  title     = "Czy anarchizm jest tolerancyjną filozofią społeczną?",
  pages     = "145--149",
  year      = "2001",
  booktitle = "Europejskie modele tolerancji, ISBN: 8373380000",
  editor    = "pod red. Andrzeja L. Zachariasza, Stefana Symotiuka przy współpracy Izabeli Różyckiej",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego",
  address   = "Rzeszów",
}