@InCollection{Kilian:2003,
  author  = "K. Kilian",
  title     = ""Nanofilozofia" czy "niedoanalitycznione wszystkoznawstwo"? (na przykładzie filozofii w Polsce dwu ostatnich stuleci)",
  pages     = "230--237",
  year      = "2003",
  booktitle = "Narody słowiańskie wobec globalizacji, ISBN: 8373380272",
  editor    = "pod red. Andrzeja L. Zachariasza",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego",
  address   = "Rzeszów",
}