@InCollection{Kilian:2000,
  author  = "K. Kilian",
  title     = "O stosowalności pojęcia paradygmat (w sensie Kuhna) do teorii filozoficznych",
  pages     = "254--265",
  year      = "2000",
  booktitle = "Przełomy wieków, ISBN: 8386137770",
  editor    = "praca zbiorowa pod red. Marii Szyszkowskiej",
  publisher = "Temida 2",
  address   = "Białystok",
}