@InCollection{Kilian:2009,
  author  = "K. Kilian",
  title     = "Lakatos oczyma Motyckiej i Feyerabenda widziany",
  pages     = "50--56",
  year      = "2009",
  booktitle = "Rezonujący rozum nauki a rozumność intuicji, ISBN: 9788387479466",
  editor    = "red. nauk. Grażyna Żurkowska, Seweryn Blandzi",
  publisher = "Wydawnictwo Rolewski, Wydaw. UWSzG, Wydaw. IFiS PAN",
  address   = "Nowa Wieś k/Torunia - Bydgoszcz - Warszawa",
}