@InCollection{Kilian:1995,
  author  = "K. Kilian",
  title     = "Poopera koncepcja twierdzeń bazowych",
  pages     = "117--187",
  year      = "1995",
  booktitle = "Teoretyczny charakter wiedzy a relatywizm, ISBN: 8322707371",
  editor    = "pod red. Kazimierza Jodkowskiego",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej",
  address   = "Lublin",
  series    = "Realizm, Racjonalność, Relatywizm : 17",
}