@InCollection{Kaczor:2010,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Opis smaku w reklamach",
  pages     = "47--52",
  year      = "2010",
  booktitle = "Język, tekst, kultura, ISBN: 9788360775240",
  editor    = "pod red. Haliny Bartwickiej",
  publisher = "Bydgoskie Towarzystwo Naukowe",
  address   = "Bydgoszcz",
  series    = "Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego : Nr XX",
}