@InCollection{Kilian:2009,
  author  = "K. Kilian",
  title     = "Zachariasz i paradygmaty poznania teoretycznego",
  pages     = "592--607",
  year      = "2009",
  booktitle = "Człowiek świadomością istnienia : prace ofiarowane prof. dr. hab. Andrzejowi L. Zachariaszowi, ISBN: 9788373384606",
  editor    = "pod red. Włodzimierza Zięby, przy współpracy Krzysztofa J. Kiliana",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego",
  address   = "Rzeszów",
}