@InCollection{Baron-Polańczyk:2010,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title     = "Przygotowanie zawodowe nauczycieli do realizacji zajęć technicznych i komputerowych",
  pages     = "275--285",
  year      = "2010",
  booktitle = "Pedagogika pracy w perspektywie dyskursu o przyszłości, ISBN: 9788370967734",
  editor    = "red. R. Gerlach",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego",
  address   = "Bydgoszcz",
}