@InCollection{Kilian:2007,
  author  = "K. Kilian",
  title     = "Herezja relatywistyczna",
  pages     = "178--209",
  year      = "2007",
  booktitle = "Wiedza a kultura, ISBN: 9788373881365",
  editor    = "pod red. Aliny Motyckiej",
  publisher = "Wydaw. IFiS PAN",
  address   = "Warszawa",
  series    = "Phoenix - Filozoficzne problemy wiedzy",
}