@InCollection{Benyskiewicz:2010,
  author  = "K. Benyskiewicz",
  title     = "Księżna Maria, żona palatyna Piotra. Historia i legenda XII w.",
  pages     = "733--750",
  year      = "2010",
  booktitle = "Klio viae et invia : Opuscula Marco Cetwiński dedicata, ISBN: 9788371816833",
  editor    = "pod red. Anny Odrzywolskiej - Kidawy",
  publisher = "Wydaw. DiG",
  address   = "Warszawa",
}