@InCollection{Famuła-Jurczak:2010,
  author  = "A. Famuła-Jurczak and M. Kowalski",
  title     = "Szkoła wobec (nie) pewnej rzeczywistości zawodowej",
  pages     = "58--67",
  year      = "2010",
  booktitle = "Edukacja szansą aktywizacji lokalnego rynku pracy, ISBN: 9788372996299",
  editor    = "pod red. Urszuli Pulińskiej",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego",
  address   = "Olsztyn",
}