@InCollection{Kowalski:2010,
  author  = "M. Kowalski and D. Falcman",
  title     = "O "więzi i więziach" w Internecie (i poprzez Internet). Refleksje filozoficzno-pedagogiczne",
  pages     = "99--124",
  year      = "2010",
  booktitle = "Więzi**, ISBN: 9788374813679",
  editor    = "red. nauk. Edyta Bartkowiak, Anna Dobrychłop, Paweł Prüfer",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Dylematy egzystencjalne : Tom 2",
}