@InCollection{Czechowski:2010,
  author  = "P. Czechowski and M. Maciantowicz and M. Bocheński and J. Cichocki and A. Greinert and L. Jerzak and B. Najbar and M. Mleczak and P. Reda and A. Ważna and M. Dziubek",
  title     = "Cenne przyrodniczo obszary miasta Zielona Góra",
  pages     = "25--37",
  year      = "2010",
  booktitle = "Stan środowiska w Zielonej Górze w latach 2005-2010",
  editor    = "red. Z. Lewicki, K. Damczyk",
  publisher = "Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Biblioteka Monitoringu Środowiska",
}