@InCollection{Rybakowski:2010,
  author  = "M. Rybakowski",
  title     = "Wartości i postawy determinantą bezpiecznej pracy inżyniera",
  pages     = "339--350",
  year      = "2010",
  booktitle = "Współczesne nurty badawcze młodych naukowców, ISBN: 9788393152735",
  editor    = "red. nauk. D. Czajkowska-Ziobrowska, M. Gwoździcka-Piotrowska",
  publisher = "Instytut Naukowo-Wydaw. "Maiuscula" sp. z o. o.",
  address   = "Poznan",
}