@InCollection{Bartkowiak:2010,
  author  = "E. Bartkowiak",
  title     = "Opieka Kościoła katolickiego nad dzieckiem w II Rzeczypospolitej (na przykładzie posługi zakonnej i stowarzyszeniowej)",
  pages     = "191--213",
  year      = "2010",
  booktitle = "Wybrane problemy teorii i praktyki pedagogicznej II Rzeczypospolitej, ISBN: 9788374813587",
  editor    = "red. nauk. Edyta Bartkowiak, Edyta Kahl",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}