@InCollection{Baron-Polańczyk:2010,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title     = "Metodyka zarządzania projektami w edukacji",
  pages     = "35--55",
  year      = "2010",
  booktitle = "Dydaktyczna użyteczność komputerów, ISBN: 9788374813853",
  editor    = "red. nauk. E. Baron-Polańczyk",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}