@InCollection{Kowalski:2010,
  author  = "M. Kowalski and D. Falcman",
  title     = "Edukacyjne kierunkowskazy. Refleksje o współczesnej teorii pedagogicznej",
  pages     = "51--69",
  year      = "2010",
  booktitle = "Edukacja alternatywna w XXI wieku, ISBN: 9788375874365",
  editor    = "red. nauk. Zbyszko Melosik i Bogusław Śliwierski",
  publisher = "Oficyna Wydaw. "Impuls"",
  address   = "Poznań - Kraków",
}