@InCollection{Asienkiewicz:2010,
  author  = "D. Asienkiewicz",
  title     = "Stan prawny mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce",
  pages     = "9--15",
  year      = "2010",
  booktitle = "Naród, narodowy, narodowościowy : stosunki narodowościowe wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia, ISBN: 9788360389136",
  editor    = "praca zbiorowa pod red. Kamila Glinki; Instytut Politologii UZ",
  publisher = "Wydaw. Majus",
  address   = "Zielona Góra",
}