@InCollection{Banaszewski:2010,
  author  = "K. Banaszewski",
  title     = "Szatkowski Jan Aleksander (1826-1900)",
  pages     = "154--155",
  year      = "2010",
  booktitle = "Polski słownik biograficzny : Szaniawski Józef - Szatzsznajder Leon, ISBN: 9788388909863",
  publisher = "Instytut Historii PAN",
  address   = "Warszawa - Kraków",
  volume    = "tom 47/1, z. 192",
}