@InCollection{Roland:2010,
  author  = "E. Roland",
  title     = "Zajęcia terenowe w kształceniu studentów ochrony środowiska",
  pages     = "45--53",
  year      = "2010",
  booktitle = "Ochrona środowiska w programach studiów przyrodniczych, ISBN: 9788374813563",
  editor    = "pod. red. B. Gabryś, G. Gabryś",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}