@InCollection{Bartkowiak:2010,
  author  = "E. Bartkowiak",
  title     = "Muzyka w dziejach wychowania przedszkolnego",
  pages     = "35--41",
  year      = "2010",
  booktitle = "Muzyka - edukacja - terapia : przekraczanie barier, ISBN: 9788374813730",
  editor    = "red. Janina Fyk i Anna Łuczak",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}