@InCollection{Dudek:2010,
  author  = "J. Dudek",
  title     = "List Brunona z Kwerfurtu do Henryka II i De administrando imperio (cap. 37) Konstantyna Porfirogenety: próba rekonstrukcji trasy misyjnej Brunona do kraju Pieczyngów",
  pages     = "241--254",
  year      = "2010",
  booktitle = "Bruno z Kwerfurtu : osoba - dzieło - epoka",
  editor    = "red. nauk. Marian Dygo, Wojciech Fałkowski",
  publisher = "Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora",
  address   = "Pułtusk",
}