@InCollection{Jazownik:2010,
  author  = "L. Jazownik",
  title     = ""In usum Delphini. Wypisy polskie..." Konstantego Wojciechowskiego wobec swego pierwowzoru",
  pages     = "389--403",
  year      = "2010",
  booktitle = "Kultura i oświata w europejskim międzywojniu (1918-1939), ISBN: 9788370516048",
  editor    = "red. Renata Bryzek, Justyna Urban",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego",
  address   = "Siedlce",
}