@InCollection{Jazownik:2010,
  author  = "L. Jazownik",
  title     = "Kazimierza Wóycickiego "Wykłady ze stylistyki historii literatury"",
  pages     = "107--120",
  year      = "2010",
  booktitle = "Horyzonty polonistyki : w kręgu edukacji, języka i kultury. Księga dedykowana Profesor Barbarze Myrdzik, ISBN: 9788322731727",
  editor    = "red. Małgorzata Karwatowska, Małgorzata Latoch-Zielińska, Iwona Morawska",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej",
  address   = "Lublin",
}