@InCollection{Szaban:2010,
  author  = "D. Szaban and M. Kwiatkowski",
  title     = "Raport ewaluacyjny",
  pages     = "117--165",
  year      = "2010",
  booktitle = "Krok do sukcesu - zwiększenie potencjału dydaktycznego uczelni, ISBN: 9788392896845",
  editor    = "red. Jarosław Hermaszewski",
  publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
  address   = "Głogów",
}