@InCollection{Baron-Polańczyk:2011,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title     = "Z badań nad mediami edukacyjnymi w nauczaniu techniki i informatyki",
  pages     = "73--80",
  year      = "2011",
  booktitle = "Technologie informacyjno-komunikacyjne w pocesie kształcenia, ISBN: 9788392977308",
  editor    = "praca zbiorowa pod red. Jacka Jędryczkowskiego",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}