@InCollection{Falcman:2011,
  author  = "D. Falcman and M. Kowalski",
  title     = "Ciało i zdrowie w poststrukturalizmach Zygmunta Baumana i Michela Foucaulta prolegomena dla refleksji o ciele i zdrowiu osób niepełnosprawnych",
  pages     = "92--110",
  year      = "2011",
  booktitle = "Przełamywanie barier psychologicznych, społecznych i emocjonalnych w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, ISBN: 9788389682192",
  editor    = "red. nauk. Beata Orłowska, Paweł Prüfer",
  publisher = "Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
  address   = "Gorzów Wlkp.",
}