@InCollection{Gorzelana:2010,
  author  = "J. Gorzelana",
  title     = ""Słownik języka polskiego" Samuela Bogumiła Linego a współczesna leksyka Polaków - mieszkańców Ukrainy Zachodniej (Bukowina)",
  pages     = "41--52",
  year      = "2010",
  booktitle = "Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu, ISBN: 9788374813822",
  editor    = "red. nauk. Andrzej Ksenicz, Małgorzata Łuczyk",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}