@InCollection{Gorzelana:2010,
  author  = "J. Gorzelana and M. Delost",
  title     = "Troska o język jako przejaw świadomości narodowej Polaków na Bukowinie (do II wojny światowej)",
  pages     = "97--108",
  year      = "2010",
  booktitle = "Meandry tożsamości, ISBN: 9788389682044",
  editor    = "pod red. nauk. Grzegorza Cyrana i Elżbiety Skorupskiej - Raczyńskiej",
  publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
  address   = "Gorzów Wlkp. - Szczecin",
  series    = "Język. Religia. Tożsamość : IV",
}