@InCollection{Kaczor:2010,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Językowe kreacje piękna duchowego",
  pages     = "135--144",
  year      = "2010",
  booktitle = "Język doświadczenia religijnego. Tom III, ISBN: 9788362905034",
  editor    = "pod red. nauk. Grzegorza Cyrana i Elżbiety Skorupskiej - Raczyńskiej",
  publisher = "Volumina.pl Daniel Krzanowski",
  address   = "Szczecin",
}