@InCollection{Głuchowska:2010,
  author  = "L. Głuchowska",
  title     = "Hommage á Henryk Bereska. Jego tłumaczenia z lekcji życia w świetle wspomnień przyjaciół i współpracowników",
  pages     = "59--74",
  year      = "2010",
  booktitle = ""Niezatarte świadectwo...". Życie i dzieło henryka Bereski = "Das schwer verwischbare Zeugnis...". Leben und Werk von Henryk Bereska, ISBN: 9788360607213",
  editor    = "pod red. Błażeja Kaźmierczaka i Krzysztofa A. Kuczyńskiego",
  publisher = "Collegium Polonicum, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
  address   = "Słubice - Włocławek",
}