@InCollection{Bartkowiak:2011,
  author  = "E. Bartkowiak",
  title     = "Sierocińce zakonne w Drugiej Rzeczypospolitej. Z badań nad dziejami opieki zastępczej (pozarodzinnej) w Polsce",
  pages     = "289--319",
  year      = "2011",
  booktitle = "Rodzina na przestrzeni wieków = The family throughout centuries, ISBN: 9788361955139",
  editor    = "pod red. Stefanii Walasek i Leszka Albańskiego",
  publisher = "Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa",
  address   = "Jelenia Góra",
  series    = "Wychowanie w Rodzinie = Family Upbringing",
  volume    = "tom II",
}