@InCollection{Mróz:2011,
  author  = "A. Mróz",
  title     = "Psychologiczne uwarunkowania procesu nabywania drugiego języka przez dzieci w wieku przedszkolnym",
  pages     = "24--56",
  year      = "2011",
  booktitle = "Język obcy w przedszkolu : od edukacji językowej do interkulturowej, ISBN: 9788391817628",
  editor    = "red. nauk. Agnieszka Olczak",
  publisher = "San Media",
  address   = "Zielona Góra",
}