@InCollection{Jazownik:2011,
  author  = "M. Jazownik and L. Jazownik",
  title     = "Konstrukcje podmiotu w liryce poetów lubuskich o tematyce wojennej",
  pages     = "331--356",
  year      = "2011",
  booktitle = "Pamieć czasu Zagłady : 1939 - 2009, ISBN: 9788360218235",
  editor    = "red. Maria Jazownik, Anita Kucharska - Dziedzic",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}