@InCollection{Narkiewicz-Niedbalec:2011,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title     = "Miejsce nauk typu art i science oraz zasady ich finansowania w kontek¶cie dyskusji wokół reformy nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce (2008 - 2011)",
  pages     = "217--236",
  year      = "2011",
  booktitle = "Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy. Tom III, ISBN: 9788377840245",
  editor    = "pod red. Pawła Bytniewskiego, Mirosława Chałubińskiego",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej",
  address   = "Lublin",
  series    = "Studia z Podstaw Socjologii Wiedzy",
}