@InCollection{Adaszyńska:2010,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title     = "Sztuka w bibliotece. Konieczność czy świadomy wybór?",
  pages     = "11--13",
  year      = "2010",
  booktitle = "Artoteka grafiki Biblioteki Sztuki, ISBN: 9788393201303",
  editor    = "redakcja naukowa i opracowanie Janina Wallis",
  publisher = "Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}