@InCollection{Narkiewicz-Niedbalec:2011,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title     = "Badania panelowe - ustalenia definicyjne, prezentacja podręcznikowa i doświadczenia z realizacji",
  pages     = "7--26",
  year      = "2011",
  booktitle = "Badania panelowe - przykłady realizacji, ISBN: 9788374814065",
  editor    = "praca zbiorowa pod red. nauk. Ewy Narkiewicz-Niedbalec",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}