@InCollection{Narkiewicz-Niedbalec:2011,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec and E. Mianowska",
  title     = "Wiedza i umiejętności z zakresu metodologii badań społecznych studentów pedagogiki - analiza panelowa",
  pages     = "133--154",
  year      = "2011",
  booktitle = "Badania panelowe - przykłady realizacji, ISBN: 9788374814065",
  editor    = "praca zbiorowa pod red. nauk. Ewy Narkiewicz-Niedbalec",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}