@InCollection{Kwiecień-Dlugosz:2010,
  author  = "K. Kwiecień-Dlugosz",
  title     = "*",
  pages     = "1",
  year      = "2010",
  note      = "25-11-2010, warsztaty z emisji głosu ad. Bogumiły Tarasiewicz",
  booktitle = "[Warsztaty, 25-11-2010]",
  publisher = "Hochschule Lausitz",
  address   = "Cottbus",
}