@InCollection{Kwiecień-Dlugosz:2010,
  author  = "K. Kwiecień-Dlugosz",
  title     = "*",
  pages     = "1",
  year      = "2010",
  note      = "16-10-2010, udział w jury",
  booktitle = "Chopinowskie inspiracje : konkurs wykonawczy organizowany przez Fundację Harmonia Artis",
  publisher = "Urząd Miasta",
  address   = "Poznań",
}