@InCollection{Adaszyńska:2011,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title     = "Biblioteka Uniwersytecka",
  pages     = "229--247",
  year      = "2011",
  booktitle = "Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2010/2011/ Uniwersytet Zielonogórski",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}