@InCollection{Gratkowski:2011,
  author  = "T. Gratkowski",
  title     = "Język zapytań repozytorium zadań wielokrotnego użytku",
  pages     = "265--272",
  year      = "2011",
  booktitle = "Integracja systemów informatycznych - nowe wyzwania, ISBN: 9788392680673",
  editor    = "red. J. Górski, C. Orłowski",
  publisher = "Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne PWNT",
  address   = "Gdańsk",
  series    = "Automatyka Informatyka - Technologie Informacyjne : Zarządzanie : 10",
}